CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review - Constructing Futures: Industry Leaders and Futures Thinking in Construction

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Australasian Journal of Construction Economics and Building (1837-9133). Vol. 11 (2011), 4, p. 114-115.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: construction, foresight, futures thinkingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 150214

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur