CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Criteria in consultant selection: Public procurement of architectural and engineering services

Josefin Sporrong (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Australasian Journal of Construction Economics and Building (1837-9133). Vol. 11 (2011), 4, p. 59-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: public procurement, selectio, consultants, SwedenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-16. Senast ändrad 2013-01-09.
CPL Pubid: 150213

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi
Studier av offentlig förvaltning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Selecting Architectural and Engineering Consultants: Municipal Practices in Sweden