CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting multiuser detector for 3G basestations

Anna Kidiyarova-Shevchenko ; Konstantin Platov ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Superconductor Science and Technology, Institute of Physics Publishing Vol. 15 (2002), 1, p. 126-132.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur