CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting multiuser detector for 3G base stations

Anna Kidiyarova-Shevchenko ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings International Superconductive Electronics Conference, Osaka, Japan p. 119-120. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Ext. Abstracts DA-9.Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur