CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Systems In Crisis

Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fredrik Bergstrand
Crisis Information Management: Communication and Technologies p. 224. (2011)
[Kapitel]

Publisher: Chandos Publishing (Oxford) Ltd (November 30, 2011)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-15. Senast ändrad 2016-05-11.
CPL Pubid: 150178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur