CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spontant organiserad samverkan kompenserar för centrala aktörernas misslyckande

Jonas Landgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Samverkan - för säkerhets skull! p. 232. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-15.
CPL Pubid: 150177

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Informatics, Computer- and Information Science

Chalmers infrastruktur