CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of the linear ideal magnetohydrodynamic model of three-dimensional tokamak equilibria

M. J. Lanctot ; H. Reimerdes ; A. M. Garofalo ; Yueqiang Liu (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; G. L. Jackson ; R. J. La Haye ; M. Okabayashi ; T. H. Osborne ; M. J. Schaffer
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 17 (2010), 3, p. 030701.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The first quantitative comparison of linear ideal magnetohydrodynamic (MHD) theory with external magnetic measurements of the nonaxisymmetric plasma perturbation driven by external long-wavelength magnetic fields in high-temperature tokamak plasmas is presented. The comparison yields good (within 20%) agreement for plasma pressures up to ∼ 75% of the ideal stability limit calculated without a conducting wall. For higher plasma pressures, the ideal MHD model tends to overestimate the perturbed field indicating the increasing importance of stabilizing nonideal effects.


Article Number: 030701Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 150134

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur