CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of prediction errors on adaptive modulation systems for wireless channels

Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Torbjörn Ekman ; Mikael Sternad
Proceedings Radiovetenskap och Kommunikation 2002, Stockholm, Sweden p. 234-238. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-control, , wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15013

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur