CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Full toroidal plasma response to externally applied non-axisymmetric magnetic fields

Yueqiang Liu (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori) ; A. Kirk ; E. Nardon
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 17 (2010), 12, p. 122502.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The plasma response to resonant magnetic perturbation (RMP) and nonresonant perturbation fields is computed within a linear, full toroidal, single-fluid resistive magnetohydrodynamic framework. The response of resonant harmonics depends sensitively on the plasma resistivity and on the toroidal rotation. The response of nonresonant harmonics is not sensitive to most of the plasma parameters, except the equilibrium pressure. Both midplane and the off midplane odd parity RMP coils trigger a similar field response from the plasma. The RMP fields with different toroidal mode numbers trigger qualitatively similar plasma response. A simple model of the electron diamagnetic flow suggests significant effects both in the pedestal region and beyond.


Article Number: 122502Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 150125

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur