CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The introduction of soft information in IP-based wireless networks

Anna Brunström ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Nordic Radio Symposium, Nynäshamn, Sweden (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur