CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Misfire Detection for Prechamber SI Engines using Ion-sensing and Rotational Speed Measurements

Dag Lundström (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Stefan Schagerberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Tech paper 2001-01-0993 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur