CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of Voltage Dips for Event Identification

Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem) ; Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEE Seminar Digest, Power Quality: monitoring and solutions, London, UK (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur