CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA Interactions with Substitution-Inert Transition Metal Ion Complexes

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Eimer Tuite (Institutionen för fysikalisk kemi)
Probing of nucleic acids by metal ion complexes of small molecules (Metal ions in biological systems. Vol. 33) p. 177-252. (1996)
[Kapitel]


Denna post skapades 2011-12-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 150098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur