CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coarse-to-fine Planar Object Identification using Invariant Curve Features and B-spline Modeling

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
Pattern Recognition Vol. 33 (2000), 9, p. 1411-1422.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur