CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Base Structuring: Introducing The Supply Network Model

Christopher Lövgren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; David Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Helena Nilsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Paul Simonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Linda Skogman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; David Sätterman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
(2011)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-14.
CPL Pubid: 150072

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur