CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Faktorer som påverkar hushåll att minska enskilda avlopps miljöbelastning

Are Wallin (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Lars-Olof Johansson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 46 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2011-12-14. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 150063

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2011:4