CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Color Image Segmentation using Adaptive mean Shift Filters

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Vasile Gui
Proceedings of IEEE intern. Conference Image Processing, ICIP 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur