CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Räcker biomassan till svensk energiintensiv industri?

Maria Johansson ; Daniella Johansson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Kersti Karltorp (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Hanna Ljungstedt (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Energimagasinet Vol. 33 (2011), 7, p. 30-31.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-13. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 150050

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Processkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik
Metallurgisk produktionsteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur