CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Microbial Perspective on Ethanolic Lignocellulose Fermentation

Nádia Skorupa-Parachin ; Bärbel Hahn-Hägerdal ; Maurizio Bettiga (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Comprehensive Biotechnology, 2nd Edition p. 605-614. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-13.
CPL Pubid: 150048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Industriell bioteknik
Genteknik inkl. funktionsgenomik
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur