CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiresolution Feature Extraction using a Family of Isotropic Bandpass Filters

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Vol. 32 (2002), 4, p. 443-454.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 15004

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur