CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processintegration i industrin

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Artikel till Värmeforsks årsredovisning Vol. Febr 1992 (1992), 2,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2011-12-13. Senast ändrad 2011-12-13.
CPL Pubid: 150026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur