CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industriell värmepumpsteknik

Thore Berntsson (Institutionen för värmeteknik och maskinlära)
Stockholm : Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning, 1992. - 129 s.
[Rapport]

Med industriell värmepump menas i denna rapport alla tillämpningar av värmepumptekniken, som använder industriellt sekundärvärme som värmekälla och levererar det producerade värmet till industrins processer eller byggnader och/eller till ett fjärrvärmenät. Jämfört med motsvarande för byggnadsuppvärmning har industriella värmepumpar i många fall följande fördelar: · Höga COP (Coefficient of Performance) beroende på små temperaturlyft och/eller hög temperaturnivå. · Lång årlig drifttid. · Relativt liten investeringskostnad, beroende på stora enheter och små avstånd mellan värmekälla och värmesänka. · Produktionen av spillvärme och behovet av värme uppträder samtidigt i tiden. Trots detta är alltså antalet värmepumpinstallationer i industrin litet jämfört med sådana för byggnadsuppvärmning. Det nämns ofta att huvudorsaken till detta är industrins krav på korta pay-off-tider. Detta är dock inte hela sanningen. Även i situationer där man kan påvisa korta pay-off-tider har värmepumpar hittills installerats endast i liten utsträckning. Andra viktiga orsaker är: · Brist på experiment- och demonstrationsanläggningar i olika typer av industrier. · Osäkerheten hos användarna om driftsäkerheten. · Brist på bra hårdvara för vissa typer av tillämpningar. · Brist på kunskapskombinationen processteknik/värmepumpteknik i industrier och konsultföretag. · Bristande kunskap om processintegration av värmepumpar. Med "industriell" värmepump menas i denna rapport alla tillämpningar av värmepumptekniken, som använder industriellt sekundärvärme som värmekälla och levererar det producerade värmet till industrins processer eller byggnader och/eller till ett fjärrvärmenät.


Thore Berntsson har på uppdrag av Energiteknisk Analys, Chalmers Industriteknik skrivit rapportenDenna post skapades 2011-12-13.
CPL Pubid: 150023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för värmeteknik och maskinlära (1949-2002)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur