CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voltage Dip Detection and Power System Transients

Emmanouil Styvaktakis (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Math Bollen (Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem)
IEEE Power Engineering Society Summer Meeting (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 14999

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för elkraftteknik, Elkraftsystem (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur