CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An information theoretic perspective on the speech spectrum process

Fredrik Nordén (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. IEEE Workshop on Speech Coding p. 93-95. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 14996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur