CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frikoppla Klimat och Miljö från Koldioxid

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2008. - 2 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Artikeln klargjorde tidigt att enorma insatser mot utsläpp av koldioxid endast marginellt påverkar global temperatur. Ogrundade hotbilder om flera graders höjning vid fortsatta utsläpp hotar förtroendet för all miljövetenskap.

Nyckelord: klimatfrågan, växthuseffekten, global uppvärmning, miljömål


Närmare fyra år efter att artikeln skrevs har konferensen i Durban 2011 just avslutats. Fixeringen vid koldioxid skymmer fortfarande verkligt viktiga mål som rättvist resursutnyttjande, biologisk mångfald och giftfri miljö.Denna post skapades 2011-12-11.
CPL Pubid: 149929

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur