CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closest point search in lattices

Erik Agrell (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Alexander Vardy ; Kenneth Zeger
2000. - 29 pp. s.
[Rapport]

Nyckelord: source-coding, error-controlDenna post skapades 2006-11-01. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 14991

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)
Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers Lindholmen högskola 1