CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Public support for the deployment of next generation access networks-Common themes, methodological caveats and further research

C. Feijoo ; J. L. Gomez-Barroso ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 35 (2011), 9-10, p. 791-793.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-12-09.
CPL Pubid: 149906

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur