CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forest characteristics and biomass carbon stocks in Sri Lanka: Uncertainties and research needs

Eskil Mattsson ; Madelene Ostwald (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Wallin ; Nissanka S.P
Agricultural Research for Development - Scales and Diversity, 28-29 sep, Uppsala (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Carbon stock, Forest, Allometric equation, Sri Lanka, REDD+Denna post skapades 2011-12-09. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 149901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geovetenskaper (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för växt- och miljövetenskaper (2006-2011)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Annan geovetenskap och miljövetenskap
Skogsskötsel
Natur- och landskapsvård

Chalmers infrastruktur