CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring a space of materials: Spatial sampling design and subset selection

Fred A. Hamprecht ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Experimental Design for Combinatorial and High Throughput Materials Development / edited by Jamed N. Cawse [Invited] p. 277-307. (2003)
[Kapitel]

Invited chapterDenna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 14989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur