CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of pseudo–likelihood estimator in modelling cells’ proliferation with noisy measurement s

Krzysztof Bartoszek (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Anna Stokowska
onference proceedings from the 12th International Workshop for Young Mathematicians "Probability and Statistics", Krakow, Poland, 20th till 26th September 2009 p. 21-42. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2012-01-11.
CPL Pubid: 149857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur