CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multilevel pulse-position modulation for optical power-efficient communication

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Optics Express (1094-4087). Vol. 19 (2011), 26, p. B799-B804.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A family of modulation formats is derived by combining pulse-position modulation (PPM) with multilevel dual-polarization signal constellations. With 16-PPM, gains of up to 5.4 dB are obtained over dual-polarization QPSK, at the cost of reduced spectral efficiency.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 149840

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik
Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur