CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scheduling and adaptive transmission for the downlink in 4G systems

Nilo Casimiro Ericsson ; Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anders Ahlén ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings Future Telecommunication Conference, Beijing, P.R. China p. 39-43. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: error-control, wireless-ip


Also presented at Wireless World Research Forum Annual Workshop, Paris, France, Dec. 2001Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14984

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur