CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydraulic properties in sewers with sediment

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Proc. 5th International Conference on Urban Storm drainage, Osaka, 1990 (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Sewer, sediment, field study, storm drainage, combined sewer, bed roughness, flow resistanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2011-12-09.
CPL Pubid: 149838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur