CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-dimensional numerical modelling of energy losses in a manhole

Martin Asztély (Institutionen för vattenbyggnad) ; Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Proc. of International Conference on Urban Storm Drainage (1996)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Manhole, energy loss, three dimensional numerical modelling, finite element method, FIDAPDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2011-12-08.
CPL Pubid: 149836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur