CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Site determination and thermally assisted tunneling in homogeneous nucleation

Jascha Repp ; Gerhart Meyer ; Karl-Heinz Rieder ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review letters Vol. 91 (2003), p. 206102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 149832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur