CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Get A Net - Wireless Networks for Creative Teams

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; F. Edman ; Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Carl Fredrik Leandersson ; C. Martin ; Jiang Wu ; R. Zander
PCC Summer School 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: 4gw


Business Plan - Selected for Venture cup 2001 Step 2Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur