CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface-state mediated three-adsorbate interactions,

Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; T.L. Einstein
Europhysics Letters Vol. 59 (2002), p. 265.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 149828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur