CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett klororganiskt kosttillskott

Sukralos som sötningsmedel

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Kemivärlden Vol. 2006 (2006), 3, p. 39.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Krönikan granskar kritiskt det i Sverige något år tidigare introducerade sötningsmedlet sukralos. Principiella betänkligheter med hänsyn till ämnets struktur, miljöaspekter, hälsa och etik lyfts fram för en kemiskt kvalificerad publik.

Nyckelord: sötningsmedel, socker, klor, miljö, hälsa, marknadsföring, etik


Krönikan skrevs på inbjudan av Kemivärlden efter att författaren via ett tidigt öppet brev medverkat till att sukralos ifrågasatts särskilt i dagspressen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08.
CPL Pubid: 149825

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Miljökemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur