CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur full är en full lastbil?

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Logistikfokus (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: transport, fyllnadsgradDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-08. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 149820

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur