CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformable Spatio-Temporal Shape Models: Extending ASM to 2D+Time

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
British Machine Vision Conference Vol. 1 (2001), p. 13-22.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 14981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur