CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sampled-data H-inifinty control for hybrid systems

Anna-Karin Christiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; H.T. Toivonen
ECC 2001, Porto, Portugal p. 3282-3287. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sampled-data, systems,, Multivariable, control,, Robust, control,, H-infinity, controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 14980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur