CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two applications for hybrid H-infinity control: Generalised sampled-data and Loop-shaping

Anna-Karin Christiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; H.T. Toivonen
IFAC workshop on Periodic Control, Chernobbio-Como, Italy p. 103-108. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: H-infinity, control, Periodic, structures, Sampled-data, control, Loop-shapingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-06-07.
CPL Pubid: 14979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur