CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Internal Coordination in International Purchasing Offices

Naveen Kumar ; Jakob Rehme ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
20th Annual IPSERA Conference Vol. 20 (2011),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-07.
CPL Pubid: 149762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur