CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing risk in complex and business critical outsourcing of services

Michael E. Malmgren ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Mats Abrahamsson
The 18th International Annual EurOMA Conference, Vol. 18 (2011),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-07.
CPL Pubid: 149761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur