CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supplier risk management in direct sourcing from China

Naveen Kumar ; Dan Andersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Anna Isaksson ; Maria Olofsson
International Journal of Procurement Management (1753-8432). Vol. 4 (2011), 4, p. 363-385.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-07. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 149760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur