CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tredimensionell analys av strömning i va-anläggningar

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad) ; Åsa Adamsson (Institutionen för vattenbyggnad)
Bygg & teknik (0281-658X). Vol. 99 (1999), 2, p. 57-60.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Utvecklingen av datorernas kapacitet under 80-talet skapade nya möjligheter att bättre använda grundläggande samband för analys inom många teknikområden. Ett av dessa var analysen av strömning i vatten- och avloppssystem där flödena är mycket starkt varierande i tid och rum och därmed svåra att simulera

Nyckelord: Tredimensionell analys, va- anläggning, nedstigningsbrunn,avloppsledningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-07. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 149714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur