CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On convergence of the streamline diffusion and discontinuous Galerkin methods for the multi-dimensional Fermi pencil beam equation

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ehsan Kazemi
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-12-06. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 149684

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:28