CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production Complexity and its impact on Manning

Ulrika Harlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Gunnar Bäckstrand ; Tommy Fässberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Anna Brolin ; Per Gullander
In proceedings of the 28th International Manufacturing Conference (IMC) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 149682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur