CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sediment i avloppssystem - ett nygammalt bekymmer inom ledningsteknikområdet

Sven Lyngfelt (Institutionen för vattenbyggnad)
Bygg & terknik (0281-658X). Vol. 79 (1987), 5, p. 27-31.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Avloppsnätens viktiga och självklara uppgift är att föra förbrukat vatten och överskottsvatten till reningsverk och recipient. Minst lika viktig men ibland ändå förbisedd är uppgiften att transportera det material som följer med vattnet in i ledningarna. En dålig funktion i det här avseendet resulterar i mer eller mindre permanenta avsättningar. Dessa ger ledningarna en nedsatt kapacitet med risk för översvämmningar som följd.

Nyckelord: avloppsledningar, sediment, igensättning, nedsatt kapacitetDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-12-06.
CPL Pubid: 149667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vatten i natur och samhälle
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur