CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase offset estimation using enhanced turbo decoders

Bartosz Mielczarek (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE International Conference on Communications, New York City, NY p. 1536-1540. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wireless-ipDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14966

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur